En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerråd på Plejecenter Grønnegården

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af tre – fem beboere, pårørende, brugere og frivillige ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Rådet vælges ved valg en gang årligt.