En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerråd på Plejecenter Grønnegården

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af tre – fem beboere, pårørende, brugere og frivillige ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Rådet vælges ved valg en gang årligt. Rådet består af:

Formand

Åse Klint
klintthorup@gmail.com

Næstformand

Lars Hartvig
lars_hartvig@hotmail.com

Ældrerådsrepræsentant

Vakant

Beboerrepræsentanter

Grethe Hansen
Kirsten Sieber
Birthe Hansen

Medarbejderrepræsentant

Ulla Lind
ullin@odsherred.dk

Centersygeplejerske

Lotte Meibom Andreasen
lomha@odsherred.dk

Centerleder

Bodil Jacobsen
bodja@odsherred.dk