En del af Odsherred Kommune
Hverdagen
Billede af gangareal

Når du bor på et plejecenter, er det fordi du har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp

Plejen på Grønnegården Plejecenter tilrettelægges ud fra dine ønsker og færdigheder. Vi er opmærksomme på at hjælpe dig med at fastholde dine funktioner og ressourcer i forbindelse med daglige gøremål. Det er ikke sikkert du selv er i stand til at fortælle, hvordan du har levet dit liv. Derfor er det en stor hjælp for personalet, hvis dine pårørende er behjælpelige med at skrive din livshistorie. 

Du får to kontaktpersoner. Det er kontaktpersonernes ansvar, i samarbejde med dig at planlægge hverdagen og den tildelte hjælp. 

Giver du tilladelse, uarbejdes der er en døgnrytmeplan, som beskriver de aftaler, der er indgået mellem dig og kontaktpersonerne. Denne døgnrytmeplan er medvirkende til at der skabes kontinuitet og tryghed i hverdagen. 

Grønnegården samarbejder med Røde Kors, som tilbyder gåtur en gang ugentligt. Dagplejen kommer en gang om måneden.