En del af Odsherred Kommune
Økonomi
Pengesedler

Plejeboliger på Plejecenter Grønnegården administreres af Boligselskabet VAB. Du indgår lejekontrakt med boligselskabet. og afholder selv udgifter til el, varme, kost, medicin, tøjvask med mere

Hvad koster en bolig på Grønnegården

Vi har mange forskellige boliger på Grønnegården og de er bygget på forskellige tidspunkter. Derfor varierer huslejen på de enkelte boliger. Den oplyste udgift til acontovarme er et gennemsnit af de acontobetalinger der er i dag. 

Når du bliver tilbudt en bolig, skal du også betale et indskud. Det vil fremgå af dit boligtilbud som Boligselskabet VAB står for. Kontakt Boligselskabet VAB 

Priser for en plejebolig på Grønnegården 25

 

1-rumsbolig
på 47,23 M
2

2-rumsbolig
på 55,78 M
2

2-rums bolig
på 67,88 M
2

2-Rumsbolig
på 68,56 m2
2-rumsbolig
på 69,25 m2
Husleje 3.684 4.349 5.286 5.342 5.396
AC Varme 500 550-625 650-750 550-850 500-800
Antenne 225 225 225 225 225
I alt pr. måned 4.409 5.124-5.199 6.161-6.261 6.117-6.417 6.121-6.421

Priser for en plejebolig på Grønnegården 26

 

2-rums bolig
på 87 KM2

2-rums bolig
på 94 km2

Husleje 5.841 6.311
AC Varme 425-975 425-625
Antenne 200 200
I alt pr. måned 6.466-7.016 6.936-7.136

Pension

Ud over betaling for husleje, el, vand med mere tilbydes der forskellige servicepakker. Servicepakkerne indeholder blandt andet toiletpapir, rengøringsmidler samt fuld forplejning. Ved indflytningen aftales hvilke ydelser, du ønsker. Der bliver udfyldt et aftaleskema, som godt kan ændres senere. Alle ydelser betales månedsvis forud og opkræves via pensionen. Taksterne er fastsat af kommunen og reguleres hvert år.

Når du flytter på plejecenter udbetales pensionen som tidligere. Reglerne for personlig tillæg er uændrede.

Beregningen og udbetalingen af pensionen afhænger af, om du er enlig eller gift, og om begge ægtefæller skal flytte på plejecenter. For enlige pensionister sker der ingen ændringer i forhold til tidligere. For ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle flytter, beregnes pensionen derimod fremover for begge ægtefæller, som hvis de var enlige.

Du kan læse mere om pension og tillæg på kommunens hjemmeside

Gratis ydelser

Der er også gratis ydelser, når du bor på et plejecenter fx:

  • forbindingsmateriale og produkter til sårbehandling (råd og vejledning ydes af personalet)
  • behandling hos praktiserende fysioterapeut og ergoterapeut (efter gældende regler)
  • personlige hjælpemidler, fx kørestol og rollator (søges individuelt)
  • inkontinensprodukter (brug af bleer), der er bevilget efter Serviceloven § 112
  • bistand til ansøgning af hjælpemidler (ydes af personalet)
  • rengøring af din bolig*

*Der er ansat husassistenter til at varetage den almindelige rengøring. Du får gjort rent i din bolig hver anden uge, da denne ydelse følger kommunens kvalitetsstandard for hjemmeboende ældre. Der skal betales for rengøringsartikler (fx via servicepakken). Der foreligger regler om, hvilke midler det er tilladt at benytte. Pårørende er velkommen til at supplere rengøringen, alt efter dine behov og ønsker.