En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerråd på Plejecenter Grønnegården

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af tre – fem beboere, pårørende, brugere og frivillige ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Rådet vælges ved valg en gang årligt.

Tilknytning Navn Mail
Formand Lone Cederquist lone@cederquist.dk
Næstformand Marianne Krøyer mariannekroyer@hotmail.com
Pårørende Åse Klint  
Pårørende Gerda Sandgård  
Beboer Preben Cederquist  
Beboer Anni Jensen  
Beboer Birthe Hansen  
Beboer Jørn Espersen  
Centersygeplejerske Elin Holm elhje@odsherred.dk
Personalerep. Ulla Lind ullin@odsherred.dk
Plejecenterleder Bodil Jacobsen bodja@odsherred.dk