En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerråd på Plejecenter Grønnegården

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af tre – fem beboere, pårørende, brugere og frivillige ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Læs om vedtægter for Centerråd til Odsherred Kommunes plejecentre i den gule selvbetjeningsboks øverst på siden.

Rådet vælges ved valg en gang årligt.

Tilknytning Navn Mail
Pårørende Jana Nejstgaard jana.nej@gmail.com
Pårørende Grethe Bertel grethebertel@gmail.com
Beboer    
Centersygeplejerske Elin Holm elhje@odsherred.dk
Personalerep. Ulla Lind ullin@odsherred.dk
Plejecenterleder Ane Søemosegaard Friis ansfr@odsherred.dk