En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerråd på Plejecenter Grønnegården

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af  beboere, pårørende, brugere og frivillige ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Læs om vedtægter for Centerråd til Odsherred Kommunes plejecentre i den gule selvbetjeningsboks øverst på siden.

Rådet vælges ved valg en gang årligt.

Tilknytning Navn Mail
     
Pårørende Grethe Bertel grethebertel@gmail.com
Beboer    
Ældrerådsrep. Kirsten Johansen kispigen47@mail.com
Centersygeplejerske Elin Holm elhje@odsherred.dk
Personalerep. Ulla Lind ullin@odsherred.dk
Plejecenterleder Ane Søemosegaard Friis ansfr@odsherred.dk