En del af Odsherred Kommune
Hverdagen
Billede af gangareal

Når du bor på et plejecenter, er det fordi du har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp

Plejen på Grønnegården Plejecenter tilrettelægges ud fra de ønsker og færdigheder du har. Vi er opmærksomme på at hjælpe dig med at fastholde dine funktioner og ressourcer i forbindelse med daglige gøremål.  

Du får to kontaktpersoner. Det er kontaktpersonernes ansvar, i samarbejde med dig at planlægge hverdagen og den tildelte hjælp. 

Giver du tilladelse, udarbejdes der er en døgnrytmeplan, som beskriver de aftaler, der er indgået mellem dig og kontaktpersonerne.  Du vil også have et tæt samarbejde med Centersygeplejersken. Døgnrytmeplanen er medvirkende til at der skabes kontinuitet og tryghed i hverdagen. Når vi skal udarbejde din døgnrytmeplan, har vi brug for at få din livshistorie, og kan du ikke selv fortælle den vil vi spørge dine pårørende om de vil være behjælpelige med den.

Det er vigtigt for os at du oplever at det er et hjem, der er fokus på måltiderne og det sociale samvær.

Personalet arbejder i teams, de er engageret og ansvarsfulde, de arbejder ud fra de gældende kvalitetsstandarder.

Der er dagcenter fire dage om ugen og samarbejde med Røde Kors, som kommer hver uge og tilbyder gåture.