En del af Odsherred Kommune
Kvalitetsstandard
Billede af politiske magasiner

Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor servicelovens område

Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og det godkendte budget.

Kvalitetsstandarderne er derfor et vigtigt redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgerne på det generelle niveau.

Vær opmærksom på at Nødkald kvalitetsstandard og folder om nødkald kun gælder borgere i eget hjem/hjemmeboende borgere og ikke borgere i plejebolig.