En del af Odsherred Kommune
Personale

Hvilket personale kan du forvente at møde?

Personalegruppen består af centerleder, centersygeplejerske, SSA'ere, SSH'ere, sygehjælpere, plejere, husassistenter, en aktivitetsmedabejder, en dagcentermedarbejder og servicemedarbejdere.

Vi er også et uddannelsessted og har derfor SSH-elever, SSA-elever og sygeplejestuderende. Vi har praktikanter og løntilskudspersonale ansat. Du vil også kunne møde flexjobmedarbejdere.

Vi har to servicemedarbejdere tilknyttet og to aktivitetsmedarbejdere.

Personalets arbejdsredskab er journalsystemet Cura. I journalen står alle oplysninger på hver borger, og personalet bruger en del tid på dokumentation, da det er et lovkrav. Personalet skal sikre sig samtykke fra beboeren, hvis pårørende beder om at se journalen i forhold til oplysninger til læge og sygehus.