Åbent Hus den 20/6.2023 for mulige sommerferie-eller timeafløsere

Læs mere om Åbent Hus 

 

Plejecentret Grønnegården tilbyder dig som fysisk og psykisk svækket ældre et godt og tryg hjemligt boligmiljø. Det betyder at vi ikke kun skal have fokus på dig som ældre og din pleje, men også på dit sociale samvær og din fysiske aktivitet.

Det er også vigtigt, at vi er en del af lokalsamfundet. Vi har fokus på samarbejde med pårørende og frivillige.

Vi forsøger så vidt muligt, at levere hjælpen til dig, som om vi er gæster i dit hjem. Vi har respekt for din selvbestemmelsesret og for forskellige levevis.

Indgang Grønnegården
Udendørsmiljø Grønnegården
Lejligheder udefra
Grønnegårdens Drivhus
Altankasser med blomster Grønnegården
Glasgang udefra Grønnegården
Gangareal indenfor Grønnegården
1 / 0

Indgang Grønnegården

Seneste nyt

COVID-19

COVID-19 betragtes ikke længere som en samfundskritisk sygdom og alle restriktioner blev løftet pr. den 1. februar 2022.

 

Kontakt personale - Centerråd

Om os

Vores boliger - Søg plejebolig

Socialt samvær

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor servicelovens område

Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og det godkendte budget.

Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er derfor et vigtigt redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgerne på det generelle niveau.

Læs mere her

Kvalitetsstandard Plejecentre Odsherred Kommune

Generel Vejledning Plejebolig

Generel Vejledning Hjemmepleje

Hjemmepleje, ældre- og plejebolig, daghjem og træning

Hjælpemidler - boligindretning

Tekniske hjælpemidler